Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Νέα από τη Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 συνήλθε η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας τακτική γενική συνέλευση με θέματα α)οικονομικός απολογισμός της χρονιάς, β)απολογισμός των πεπραγμένων της χρονιάς, γ)προγραμματισμός της νέα χρονιάς.

Στην Γενική Συνέλευση παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Θεόδωρος Καραγιάννης και αντικαταστάθηκε  από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος Κωνσταντίνο Αθανασίου.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας τροποποιείται ως ακολούθως:

Χριστοκώστας Κωνσταντίνος               ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαβέλας Νικόλαος                                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντόπουλος Ιωάννης                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπουζάνης Αριστομένης                     ΤΑΜΙΑΣ

Αθανασίου Κωνσταντίνος                    ΜΕΛΟΣ

Αθανασίου Ανδρέας                              ΜΕΛΟΣ

Παπαπάνος Παναγιώτης                      ΜΕΛΟΣ        

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας