Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Νέο Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλάδων

Με συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλάδων "Ο Πυρσός" εκλέχθηκε η νέα σύνθεση του η οποία αποτελείται από τους:

 

Πρόεδρος  Παπαπάνος Ηλίας

Αντιπρόεδρος  Χαβέλας Αντώνιος

Γραμματέας Βολονάκη Χριστίνα

Ταμίας Παπαπάνος Ευάγγελος

Μέλη Καραγιάννης Δημήτριος

         Ζορμπαλάς Παναγιώτης

         Κακαριάρη Έλενα

         Παπαπάνου Ευαγγελία

         Παπαπάνου Μαρία

   

 2006 - 2018 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας