Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου - εκδήλωση

Στις 7 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8 µµ, θα πραγµατοποιηθεί παρουσίαση - εκδήλωση για την Κύπρο του ιστορικού µυθιστορήµατος «Αδυσώπητο Μίσος» της Τέρψας Αγαθοκλέους Παπακώστα στην Πρεσβεία της Κύπρου (Σπίτι της Κύπρου), Ξενο- φώντος 24, Σύνταγµα, Αθήνα, και παρακαλείστε όπως παρευρεθείτε. 

Ας είμαστε όλοι εκεί!

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας