Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Εκδήλωση για τους πεσόντες Σελλαδίτες

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις για τους εκτελεσθέντες Σελλαδίτες από τα πυρά των κατακτητών Γερμανών την 24η Σεπτεμβρίου του 1943. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους τοπικούς φορείς. Ας θυμηθούμε τους λαμπρούς αυτούς ήρωες συγχωριανούς μας:

 

Γιώτης Χαρίλαος του Κωνσταντίνου, ετών 38

Ζορμπαλάς Ευάγγελος του Αναστασίου,  ετών 35

Ζορμπαλάς Ευθύμιος του Ιωάννη, ετών 49

Κατσιμπόκης Παναγιώτης του Χρήστου, ετών 39

Σαπρίκης Δημήτριος του Χρήστου, ετών 37

Σταύρος Αθανάσιος του Νικολάου, ετών 37

Στεργίου Γεώργιος του Ευσταθίου, ετών 27

Στεργίου Νικόλαος του Κωνσταντίνου, ετών 48

Τζουβάνος Δημήτριος του Βασιλείου, ετών 30

Τζουβάνος Ευάγγελος του Βασιλείου, ετών 27

Τζουβάνος Σπυρίδων του Βασιλείου, ετών 21

Τσουπράς Βασίλειος του Κωνσταντίνου ιερέας, ετών 54

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας