Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Εκκλησιαστικός Σύλλογος Σελλάδων

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ιερέας Βασίλειος Καρακώστας

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σαπρίκης

Γραμματέας: Χαρίλαος Τζουβάνος

Ταμίας: Φίλιος Καρατσιώλης

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας