Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Αδελφότητα Σελλαδιτών Άρτας

 

Η Αδελφότητα Σελλαδιτών Άρτας ιδρύθηκε το 1978. Πρωταρχικός της σκοπός είναι να γίνει σύνδεσμος σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των απόδημων Σελλαδιτών. Η ανάπτυξη στενών δεσμών φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγύης και εξύψωσης του κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών της καθώς και η διατήρηση της λαϊκής παράδοσης, των ηθών και των εθίμων του τόπου υποστηρίζονται με σθένος από την Αδελφότητα Σελλαδιτών Άρτας. Εκδίδει την εφημερίδα «Τα Σελλαδίτικα Νέα» η οποία έχει τριμηνιαία κυκλοφορία. Η σφραγίδα της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας έχει έμβλημα το δέντρο του φοίνικα που συμβολίζει την ειρήνη, την αξία, την προστασία και την ενοποίηση.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Χριστοκώστας Κωνσταντίνος    Πρόεδρος

Παπαπάνος Παναγιώτης          Αντιπρόεδρος

Κωνσταντόπουλος Ιωάννης     Γραμματέας

Μπουζάνης Αριστομένης         Ταμείας

Αθανασίου Κωνσταντίνος         Μέλος

Ρίζος Κωνσταντίνος                  Μέλος

Καλαμπόκης Μιχαήλ                Μέλος

 

Υπεύθυνη Εφημερίδας     Χαβέλα Θεώνη

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας