Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Να στηριχθούν και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι!


Σάββατο 27 Μαρτίου 2021


 Η οικονομική ενίσχυση των συλλόγων από την πολιτεία κρίνεται αναγκαία.

Διανύουμε πλέον το δεύτερο χρόνο αδράνειας των πολιτιστικών συλλόγων, τα έξοδα τους όμως τρέχουν (ενοίκια, λειτουργικά έξοδα, ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.)ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, για τη βιωσιμότητα τους, αποτελεί η απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων, λίγοι ήταν οι σύλλογοι, οι οποίοι κατάφεραν  στα μικρά αυτά διαστήματα που -επιτράπηκε τους τελευταίους 12 μήνες-  να πραγματοποιήσουν κάποια δραστηριότητα.

Οι σύλλογοι οργάνωναν αυτές τις εκδηλώσεις (χοροεσπερίδα,συνεστίαση,κοπή πίτας, γενική συνέλευση κλπ.) για το αντάμωμα των χωριανών μελών, αλλά και για ένα πολύ βασικό λόγο την είσπραξη την συνδρομή τους που στα περισσότερα σωματεία είναι τα μόνο έσοδό τους. Σήμερα είναι “ανενεργοί” όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της χώρας, πράγμα που δεν βλέπουμε να αλλάζει άμεσα… Ενώ βέβαια, αν επαναδραστηριοποιηθούν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, πως και με τι τρόπο θα γίνει.

Σιγά σιγά με την κατάσταση που επικρατεί, τα μέλη απομακρύνονται και η διάθεση τους για προσφορά εξασθενεί.

Πέρασε ήδη μια δεκαετία με οικονομική κρίση, τα σωματεία όμως πάλεψαν και έμειναν όρθια, και τώρα τι; Θα σβήσουν;

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, επιτελούν σημαντικό έργο, διατηρούν και μεταδίδουν την παράδοση του τόπου μας, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ παρόν και μέλλον.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, από το αρμόδιο υπουργείο της κυβέρνησης, για ένταξη των πολιτιστικών σωματείων στη λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, με ανάλογες χορηγήσεις (αποζημίωση ειδικού σκοπού επίδομα οικονομικής ενίσχυσης,φορολογικές υποχρεώσεις κ.ά.), όπως βέβαια και έγινε στις πιο πολλές επιχειρήσεις της χώρας.

 Σήμερα η άμεση οικονομική ενίσχυση των συλλόγων από την πολιτεία κρίνεται αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ

 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

 

Σελλαδίτες Αγωνισταί του 1821

 


 

 

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

 


 

Με αφορμή της επετείου των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821, αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο του Δημήτριου Φ. Καρατζένη που δημοσιεύθηκε στα «Σελλαδίτικα Νέα», στο φύλλο 25 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986). Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται Σελλαδίτες αγωνιστές που έλαβαν μέρος στην επανάσταση. Το κείμενο είναι στην αρχική του μορφή, δηλαδή στην καθαρεύουσα.

 

 

«Κύριε Διευθυντά,

 

'Ετυχε να διαβάσω την αξιόλογον εφημερίδα σας «ΣΕΛΛΑΔΙΤΙΚΑ ΝΕΑ» και ομολογώ ότι με εντυπωσίασε η ποικιλία της ύλης της και η δι' αυτής παρουσίασις των διαφόρων ζητημάτων του χωριού σας. Δεχθήτε, παρακαλώ, τα συγχαρητήρια μου δια την ωραίαν σας προσπάθειαν. Επί τη ευκαιρία σας αποστέλλω, εκ των εργασιών μου, έναν μικρών κατάλογον Σελλαδιτών αγωνιστών του 1821, που είναι απόδειξις τρανή της συμμετοχής των Σελλαδιτών εις την απελευθέρωσιν της Ελλάδος.

 

Εις το εκδοθέν κατά το 1978 βιβλίον μου «Η Άρτα εις την Επανάστασιν του 1821, θυσίαι και Αγωνισταί», περιλαμβάνονται και ολίγοι αγωνισταί εκ Σελλάδων όσους η έρευνά μου μέχρι τότε ηδυνήθη να ανεύρη εις τα διάφορα Αρχεία.

 

 

Πιστεύω ότι έλαβον πολλοί περισσότεροι μέρος εις την Επανάστασιν της Ανεξαρτησίας, αλλά είναι πολύ δυσχερής η ανακάλυψις των ονομάτων εις τα ανεξάντλητα αρχεία του αγώνος».

 

 

Εις το βιβλίον μου αυτό περιλαμβάνονται οι κάτωθι Σελλαδίτες:

 

1. Αναγνώστης Κουτσοδήμος. Ερριψοκινδύνευε να κρατή εις επαφήν την επαναστατικήν επιτροπήν Άρτης με την ελληνικήν Διοίκησιν Μεσολογγίου. Περνούσε δια να εκτελέση την αποστολή του μέσω των εχθρικών γραμμών του Μακρυνόρους.

 

2. Γεώργιος Κουτρούμπας. Απ' αρχής του πολέμου έλαβεν μέρος εις αυτόν εις πολλές μάχες του. Το 1825 προτείνεται η προαγωγή του εις υποχιλίαρχον και ανδραγάθησε κατά την δευτέραν και αιματηράν πολιορκίαν του Μεσολογγίου.

 

3. Αναγνώστης Παπαπάνος ή Καναράς. Υπαξιωματικός υπό τον Ιωάννην Ράγκον, έλαβε μέρος εις τας μάχας του Μακρυνόρους, Καλαρυτών, Συρράκου, Κριθάρια Ματσουκίου, Αητού, Αυτιού, Σχωρετσιάνων, Σταυρού, Καρπενησίου, Αγράφων, Κανάλια, Βουνέση Αγράφων, Βουργαρελίου, Βάλτου, Λουτρακίου Βονίτσης, Καρβασαρά, Ξηρομέρου, Ραδοβυζίου, Σπηλιάς Αγράφων, Ρίβιου, Κομποτίου, Αηλιά Κιχοινιάς και το 1822 εις το Ματεσιό Πέτα υπό τον Γεώργιο Μπακόλαν. Μετά το 1826 υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκην, εις το Χαϊδάρι, Μενίδι Αθηνών, Αράχωβα, Δόμβραινα, Τουρκοχώρι, Δίστομου και Κλήμα Ναυπάκτου.

Μετά τον θάνατον του Καραΐσκάκη υπό τον Κώσταν Μπότσαρην, εις Μαχαλά, Παλιομάνινα και εις την μάχην της Ναυπάκτου. Κατά την δευτέραν ποιορκίαν του Μεσολογγίου ήτο με την φρουράν του, κατά δε την έξοδον διεσώθη.

 

4. Αναγνώστης Σελλαδίτης. Εγεννήθη στις Σελλάδες το 1808.Πού νέος κατετάγη εις τα τμήματα της Επαναστάσεως και έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας.Το 1828 υπηρετεί εις την χιλιαρχίαν του Αθανασίου Κουτσονίκα.

 

5. Νικολός Τζιοβάρας. Εγεννήθη στις Σελλάδες το 1803 και έλαβε μέρος εις διαφόρους μάχας της Ακαρνανίας υπό τον Νότη Μπότσαρην. Το 1829 είναι στη φρουρά του Μακρυνόρους.

 

Νεωτέρα έρευνα απεκάλυψεν και έναν άλλο μεγάλος αριθμόν αγωνιστών, εξ αυτών και μερικούς εκ Σελλάδων, που θα συμπεριληφθούν τις δεύτερον βιβλίων αγωνιστών του έχω προς έκδοσιν.

 

1. Αθανάσιος Κουτρούμπας, Ανθυπολοχαγός. Την 7ην Μαρ τίου 1836, ο τότε βασιλεύς Όθων του απένειμε τον Αργυρούν Σταυρόν δια τας υπηρεσίας του κατά τον μεγάλον αγώνα.

 

2. Γεώργιος Νάνος.Έλαβεμέρος εις την Επανάστασιν και μετά την λήξιν αυτής παρέμεινε εις τον στρατόν. To 1836 επροτάθη από την Διοίκησιν όπως του απονεμηθή παράσημων διά τας υπηρεσίας του.

 

3. Αντώνιος Παπαπάνος. Αφού έλαβε μερος εις όλον τον αγώνα, μετά την απελευθέρωσιν παρέμεινε στην Άθήνα. Τον Δεκέμβριον του 1843 υπέβαλε εις την Στρατιωτικήν Γραμματείαν τα δικαιολογητικά του και ζητεί να του απονεμηθεί χάλκινον Αριστείον.

 

4. Ιωάννης Πήττας. Υπηρέτησε με την φρουράν του Μεσολογγίου και κατά την έξοδον διεσώθει. Έπειτα ετάχθη υπό τον Κώσταν Μπότσαρην και υπηρετεί εις την Γαστούνην.

 

5. Βασίλειος Καλαμπόκης. Μετά την απελευθέρωσιν της επαρχίας Άρτης παρέμεινε εις τον Βάλτον και το 1844 επροτάθη από τον οπλαρχηγό Αναγνώστην Οικονόμου να του δοθή παλκούν εθνόσημον.

 

6. Τσούλος Καλαμπόκης. Προτείνεται και αυτός κατά τον ίδιον χρόνον 1844 δια σιδηρούν εθνόσημον.

 

7. Πέτρος Λαχανάς εκ Σελλάδων. Δια τους αγώνας του προτείνεται και αυτός δια σιδηρούν εθνόσημον.

 

8. Γεωργάκης Καλαμπόκης. Δια την συμμετοχής του εις τον αγώνα προτείνεται και αυτός δια σιδηρούν εθνόσημον,

 

9. Γιαννάκης Καλαμποκης. Αγωνιστής της Επαναστάσεως προτείνεται δια σιδηρούν αριστείον.

 

10. Φώτιος Καλαμπόκης.Ως αγωνιστής προτείνεται δια το ίδιον εθνόσημον.

 

11. Γιώργος Καλαμπόκης.συγγενής του Γεωργάκη, προτείνεται και αυτος δια την απονομήν σιδηρού εθνοσήμου.

 

12. Νίκος Ράφτης. Υπό του Σκουληκαρίτη οπλαρχηγού Αναγνώστη Οικονόμου προτείνεται κατά το 1844 να του δοθή δια την συμμετοχής του εις τον αγώνα το σιδηρούν Αριστείον.

13. Γιαννάκης Ράφτης. Επροτάθη λόγω δράσεως του δια αργυρούν Αριστείον.

 

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι πολλοί Σελλαδίτες που έλαβαν μέρος εις την Επανάστασιν του 1821, εις τα έγγραφά των όμως φέρονται ως Αρτινοί, όπως ο Δημήτριος Κουτσοδήμος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγωνίσθησαν στην Άρταν.

 

 

Τα Σελλαδίτικα Νέα - Τεύχος 207

Μπορείτε να διαβάσετε το νέο τεύχος της εφημερίδας μας ΕΔΩ.

 

Σελλαδίτικα Νέα - Τεύχος 206

Μπορείτε να διαβάσετε το τεύχος 206 από την εφημερίδα μας "Τα Σελλαδίτικα Νέα" εδώ:

 

Τα Σελλαδίτικα Νέα - Τεύχος 206

 

Ακόμη μια επιτυχημένη εκδρομή για την Αδελφότητα Σελλαδιτών.

Πολιτιστική περιήγηση των μελών της Αδελφότητας!

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε από την Αδελφότητα Σελλαδιτών Άρτας την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου  η μονοήμερη εκδρομή στη Μονή Οσίου Λουκά και στη Λιβαδειά, η οποία είχε μεγάλη συμμετοχή των μελών της. Αν και ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με βροχή από την Αθήνα,  όσο πλησιάζαμε στον προορισμό μας, ο καιρός έφτιαξε και εξελίχθηκε σε μια ηλιόλουστη ημέρα.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Βυζαντινή Μονή Οσίου Λουκά, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα βυζαντινής τέχνης, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Ελικώνα  χτισμένο το 11ο αιώνα. Στη συνέχεια βόλτα για καφέ και φαγητό στην πόλη της Λιβαδειάς, με τις περίφημες πηγές Κρύας με τους νερόμυλους.

Ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, να γεμίσουν οι μπαταρίες, τα μέλη της Αδελφότητα να γνωριστούν καλύτερα, και όπως είπε ο οδηγός μας, ο Φίλιππας Παπαχρήστος η εκδρομή είναι ψυχοφάρμακο.

Νεότερα μέλη της Αδελφότητας που συμμετείχαν στην εκδρομή, γεγονός που δείχνει ότι εκτός από παρόν έχουμε και μέλλον...!

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας ευχαριστεί  όλους  για τη συμμετοχή  και σε αυτή τη δραστηριότητα καθώς επίσης και τον οδηγό του λεωφορείου.

Βράβευση εθελοντών Αιμοδοτών

Έδωσες Αίμα, δώσε τώρα θα σου χρειαστεί!

Το υψηλό αίσθημα προσφοράς της εθελοντικής αιμοδοσίας είχε την τιμητική του, στην εκδήλωση κοπής πίτας και τον ετήσιο χορό της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας, που έγινε στις 19 Ιανουαρίου. Έτσι, για αυτό το λόγο, οι αιμοδότες της Τράπεζας της Αδελφότητας (η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα) βραβεύτηκαν με τιμητικούς επαίνους ,οι οποίοι  δόθηκαν στους αιμοδότες από τον ιατρό Αντώνη Κοντό. 

 Ο κ. Κοντός αφού συνεχάρη  το Δ.Σ της Αδελφότητας για την μεγάλη προσφορά του στον πολιτισμό,στα ήθη και τα έθιμα του  τόπου μας, ευχήθηκε καλή χρονιά στους  παρευρισκόμενους εκ μέρους της  Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Στη συνέχεια συνεχάρη επίσης την Αδελφότητα για την Τράπεζα της Αίματος που έχει δημιουργήσει  και είπε:        

  "Αισθάνθηκα, ειλικρινά πάρα πολύ άσχημα όταν, ως νέος παιδίατρος στο νοσοκομείο παιδιών" Π. & Α. Κυριάκου ", είδα ότι για να μεταφέρουμε κάθε μήνα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, εισάγουμε αίμα από την Ελβετία.

 Δεν είναι δυνατό είπα  μέσα μου! Δεν μπορούν οι Ελβετοί να αγαπούν τα παιδιά μας περισσότερο από εμάς! Πως είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, αφού εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός του μεγάλου εθελοντισμού και της προσφοράς; 

  Σίγουρα η αιτία βρίσκεται στην όχι καλή πληροφόρηση.

 Πολλοί φοβούνται, ότι αν δώσουν λίγο αίμα, αυτό θα τους λείψει για πάντα από το σώμα τους! Λίγοι γνωρίζουν πως το αίμα που αφαιρείται αντικαθίσταται μέσα σε λίγη ώρα, και ότι αυτό  κάνει καλό στον οργανισμό του αιμοδότη. Με λίγα λόγια λίγοι γνωρίζουν ότι όταν δίνουν λίγο αίμα κάνουν καλό στον οργανισμό τους και όχι κακό. Άλλωστε πριν από την λήψη του αίματος, ο γιατρός εξετάζει τον εθελοντή αιμοδότη για να βεβαιωθεί ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του και ότι μπορεί να δώσει αίμα. 

 Μου έκανε όμως μεγάλη εντύπωση, λέει ο κ. Κοντός, όταν μια συνάδελφος που πάσχει από μεσογειακή αναιμία και μεταγγίζεται κάθε μήνα, μου αποκάλεσε εκείνους που δίνουν αίμα και όχι αιμοδότες, όπως τους λέμε όλοι μας, αλλά ως "άνθρωποι που δίνουν ζωή"!Ποτέ δεν είχα σκεφτεί πως αφιερώνοντας 5-10 λεπτά από το χρόνο μας, δίνοντας λίγο αίμα, αυτοί που το έχουν ανάγκη και το παίρνουν λένε πως τους δώσαμε ζωή! 

Είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα να σου λέει κάποιος μου έδωσες ζωή!

Το παράξενο όμως είναι ότι πολλοί θυμούνται την τράπεζα του αίματος μόνο όταν έχουν ανάγκη για αίμα! Τότε απεγνωσμένα τηλεφωνούν σε φίλους και γνωστούς για να τρέξουν να δώσουν αίμα, γιατί σε κάποιο δικό τους άνθρωπο, που έχει συμβεί κάποιο μεγάλο τροχαίο ατύχημα, ή πρέπει να κάνει κάποια επείγουσα χειρουργική επέμβαση! Όταν όμως είναι να δώσουν αίμα παρουσιάζονται πολλοί λιγότεροι. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει στους περισσότερους Συλλόγους που έχουν τράπεζες αίματος.

Πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, στις αξίες της αλληλοβοήθειας, της εθελοντισμού, της προσφοράς και της εθελοντικής αιμοδοσίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας