Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Πολιτιστικός Σύλλογος Σελλάδων

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο ΠΥΡΣΟΣ» ιδρύθηκε το 1975 από τον αείμνηστο Βασίλειο Τζουβάρα. Στόχος του συλλόγου είναι να διατηρηθεί η παράδοση ζωντανή και να μάθουν οι νεότεροι τα ήθη και τα έθιμα. Στην αίθουσα του συλλόγου λειτουργούν δανειστική βιβλιοθήκη και παραδοσιακά χορευτικά τμήματα. Επίσης, διοργανώνονται εκδρομές, όπου οι συγχωριανοί περνούν ευχάριστα το χρόνο τους, ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και γνωρίζουν νέα τοπία. Στην αρμοδιότητα του συλλόγου είναι και η διοργάνωση του πανηγυριού στις 14 και 15 Αυγούστου προς τιμή της Παναγίας, όπου μαζευόνται όλοι οι χωριανοί και γλεντούν μέχρι πρωίας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Κοκκόλης Σπυρίδων           Πρόεδρος

Μπούρας Ηλίας                  Αντιπρόεδρος

Οικονόμου Παρθενία          Γραμματέας

Παπαπάνου Αγγελική        Ταμείας

Αθανασίου Αθανάσιος        Μέλος

Μπαγεώργος Κωνσταντίνος      Μέλος

Χριστοκώστας Νικόλαος            Μέλος

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας