Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Ανακαινίστηκε από την Αδελφότητα το Ρολόι του Χωριού μας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βαφής στο Ρολόι του χωριού μας,ενώ σύντομα ολοκληρώνεται και ο φωτισμός του.            Τα έξοδα  κάλυψε εξ ολοκλήρου η Αδελφότητα Σελλαδιτών από το ταμείο της, μετά από απόφαση του συμβουλίου της. 

Η Αδελφότητα σεβόμενη αυτό το σύμβολο του χωριού μας και κομμάτι της ζωής των κατοίκων του αποφάσισε, πριν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο και τα προβλήματα γίνουν περισσότερα να ανακαινήσει άμεσα και έτσι και έγινε.

Η κατασκευή του ρολογιού ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1977, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Βασίλη Ε. Τζουβάρα Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλάδων ο “ Πυρσός”, δαπάνη των κατοίκων του χωριού και δωρεά που έκανε ο χωριανός μας Ηλίας Κατσιμπόκης. Για πρώτη φορά λειτούργησε στις 28 Φεβρουαρίου 1978 και το ύψος είναι 12,24 μέτρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας ευχαριστεί τον χωριανό και φίλο, τον ελαιχρωματιστή Ηλία Μπούρα για την άψογη συνεργασία κατά την διάρκεια των εργασιών, επίσης και τον Στέφανο Μαγγόνα που δάνεισε αφιλοκερδώς τις σκαλωσιές για να γίνουν οι εργασίες.

Για την Αδελφότητα 

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας 

Κώστας Ι. Χριστοκώστας                                                  Γιάννης Κωνσταντόπουλος

 

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας