Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Συνάντηση Δοικητικών Συμβουλίων των Αδελφοτήτων Σελλαδιτών και Κομποταίων

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

 

Αθήνα 17 Απριλίου 2016

 

 

Το Σάββατο 16 Απριλίου 2016 στο γραφείο της Αδελφότητας Κομποταίων πραγματοποιήθηκε, η πρώτη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων μεταξύ των Αδελφοτήτων Σελλαδιτών και Κομποταίων. Η συνάντηση αυτή έγινε μετά από πρόταση της Αδελφότητας Κομποταίων, συζητήθηκαν διάφορα θέματα και έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις δραστηριότητες  των δύο συλλόγων.

 

 

 

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας