Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Σελλαδίτικα Νέα, Τεύχος 178

Ετοιμάστηκε το νέο φύλλο της εφημερίδας "Τα Σελλαδίτικα Νέα"  που εκδίδεται από την Αδελφότητα Σελλαδιτών Άρτας! Τις επόμενες ημέρες θα ταχυδρομηθεί και θα μπορέσετε να διαβάσετε για τα νέα του χωριού μας. Καλή Ανάγνωση!

 

   

 2006 - 2018 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας