Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Ανανέωση "Ηλεκτρονικού Αρχείου" Νοεμβρίου

Ανανεώθηκε το Ηλεκτρονικό Αρχείο με τα τεύχη της εφημερίδας "Τα Σελλαδίτικα Νέα". Προστέθηκαν να 10 επόμενα τεύχη 98-107 καθώς και το τεύχος 177. Υπενθυμίζουμε ότι εφόσον έχουμε διαθέσει όλα τα τεύχη της εφημερίδας, στο μέλλον θα είναι διαθέσιμα μόνο τα εξώφυλλα των τευχών αυτών.

 

   

 2006 - 2018 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας