Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλάδων

Αναδείχθηκε το νέο Δοιικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλάδων "Ο ΠΥΡΣΟΣ" που προέκυψε από τις εκλογές της Κυριακής 08/09/2013

 

Πρόεδρος:   Κοκκόλης Σπύρος
Αντιπρόεδρος:   Μπούρας Ηλίας
Γραμματέας:   Οικονόμου Παρθενία
Ταμίας:   Παπαπάνου Αγγελική
Μέλος:    Αθανασίου Αθανάσιος
Μέλος:   Μπαγεώργος Κωνσταντίνος
Μέλος:    Χριστοκώστας Νικόλαος
 
Αναπληρωματικά μέλη:
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Νάνου Θεοδώρα   
Καζέλης Λεωνίδας
 
Εξελεγκτική επιτροπή:
Παπαθανασίου Σωτήριος
Σεργιάννης Τάσος
Τζουβάνος Χαρίλαος

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας