Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας

Τέλος και το χορευτικό στο χωριό...

 

 

 

Αυθαίρετα και χωρίς λόγο ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλάδων "Ο ΠΥΡΣΟΣ" χωρίς να συγκαλέσει Δ.Σ. διέλυσε το χορευτικό και απέλυσε τον επί χρόνια χοροδιδάσκαλο Σπύρο Κοκκόλη. Η ανάγκη για να συνεχιστεί αυτή η ωραία εδώ και χρόνια συνήθεια οδήγησε το χορευτικό να μαζεύεται σε άλλους χώρους που δεν έχουν την υποδομή (πχ στο Δημοτικό όπως φαίνεται στη φωτογραφία). Τη δίψα για τους παραδοσιακούς χορούς δε μπορεί να τη σβήσει μία τέτοια αναίτια και αυθαίρετη απόφαση και να διαλυθεί ένα τέτοιο αξιόλογο χορευτικό σύνολο με πολλές διακρίσεις και αρκετές παρουσίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.  

www.sellades.com

Βαγγέλης Παντιώρας  VK Villas  Stathis Rental Apartments

 2006 - 2019 | sellades.com

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με χορηγία της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας